Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Här har inte hänt mycket sedan starten, mest pga att jag inte haft tid och ork att underhålla den här sajten. Men inom en snart framtid kommer en ny Damptant in som administratör  att ta över Damptanterna – the authentic och sidan kommer då antagligen att få en liten annorlunda utformning och kanske design –  även om grundidén kvarstår.

Mvh

Lene Rasch,
Damptant samt eldsjäl av 3:e graden (med målsättningen att sprida kunskap och därmed förändra människors attityd till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

TANT RASCH- din bokstavstant på nätet

 

 

Denna motion kommer att skickas till partikongressen i höst  som distriktsmotion – det betyder att det är en av de frågor hela vårt distrikt särskilt vill prioritera på kongressen. En av våra viktigaste frågor.

Mvh
Anna Kettner

Förslag till partikongressmotion från Stockholms arbetarekommun ang. förutsättningar
i skolan för barn med ADHD och andra funktionshinder

Alla barn har rätt till en god utbildning. Det är en självklarhet i vårt land. I alla fall i teorin
men detta är inte den verklighet som möter alla barn. Barn med funktionshinder eller andra
särskilda behov får ofta inte den hjälp och de möjligheter de behöver och har rätt till. Detta är
kanske särskilt märkbart vad gäller barn med svårigheter som inte syns på utsidan, t.ex.
astma/allergi, diabetes, neuropsykiatriska funktionshinder och dyslexi. Det kan bero på
resursbrist, men dessvärre också ofta på slentrian, fantasilöshet och oförmåga från olika
samhällsfunktioner och myndigheter att samarbeta med barnet i centrum.

Många barn får vänta allt för länge på att utredas och få rätt diagnos. När diagnosen väl är
ställd tar det ofta lång tid innan rätt hjälp ges. Det finns bristande kunskap om olika
inlärningsproblem, också hos dem som borde ha dessa kunskaper. Samsynen är låg om hur
man rent praktiskt ska stödja barn med dessa funktionsnedsättningar.

Ofta finns vattentäta skott mellan de olika samhällsfunktioner som ska ge stöd och verksam-
hetsgränserna utgår från ett myndighetsperspektiv och inte från perspektivet att barnets bästa
och barnets utveckling ska stå i centrum. Detta skapar stora problem för barn som har
inlärningssvårigheter men med rätt hjälp att bemästra och kompensera dessa skulle kunna nå
mycket längre i sitt lärande. För att göra det hela mer konkret, låt oss använda gruppen barn
med diagnosen ADHD som exempel:

Läs mer (hela motionen som pdf) >>>

Att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
5 mars 2009

Motion Anna Kettner (s) om inrättande av
familjemottagningar för neuropsykiatriska
diagnoser

Allt fler både barn och vuxna får neuropsykiatriska diagnoser (NPF). Man vet både
genom forskning och genom erfarenhet att ärftligheten är mycket stor. Det är alltså
vanligt att barn med NPF har en förälder med samma problematik. Många av de
vuxna har ofta blivit diagnostiserade sent, inte sällan i samband med att barnet fått
sin diagnos.
Den som har en NPF-diagnos har många vardagliga problem att tackla.
Funktionshindret innebär att man ofta har problem med att planera och organisera
sin tillvaro. Koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet är andra
exempel. Dessa svårigheter leder till en hel del problem i vardagen. Inte sällan har
den som levt odiagnostiserad under en lång tid gjort erfarenheter som givit sekundära
följder.

Läs mer >>>

Artikel av Karin Tideström ur Aftonbladets bilaga Sofis mode nr 23 (8-11juni) ”Ditt liv”
Personporträtt av Miriam Jaakola (känd norrbottensprofil med NPF).

”I dag vet jag att det går att använda energin i Tourettes syndrom till något positivt. Jag använder energiutbrotten i mitt arbete, när jag föreläser och engagerar mig i olika projekt. Det blir som en extra kraft, lite extra turbo i tanken. Många med Tourettes syndrom arbetar med kreativa yrken. Min tourette är en del av mig. Det är min drivkraft och något jag inte skulle vilja vara utan”

Bild 4

Miriam Jaakola - Foto: Tomas Bergman

miriam-jaakola-med-textHon varken svär eller säger fula ord — men hon drabbas ofta av tics och har svårt att tygla sina impulser.

Miriam Jaakola, 30, har Tourettes syndrom.

”Jag har haft tics så länge jag kan minnas. När jag var barn hade jag mycket ansiktstics. Jag blinkade, gapade och gjorde grimaser. Jag brukade kalla det för mina ovanor och tänkte egentligen inte så mycket på det”

Direktlänk till artikeln i Aftonbladets webbtidning>>>

………………………………

Miriam Jaakola från Sävast i Norrbotten, ägnar en stor del av sitt liv åt att informera och bringa kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon brinner för intressepolitiska frågor som rör NPF och sitter bland annat som ordförande i Attention Norrbotten, i förbundsstyrelsen för Riksförbundet Attention samt i Tourettegruppen. Miriam har även diagnosen ADHD

Anna Kettner_1_2009

Anna Kettner

” Tack vare mina föräldrar har jag en bra självkänsla. De kom fort över att jag inte var som andra, i stället såg de det som intressant att jag inte var det”

Anna Kettner, 47, fick diagnosen adhd som vuxen

Under hela sin barndom trodde Anna Kettner att hennes problem berodde på att hon var lat och saknade moral.

När en av döttrarna fick diagnosen adhd föll bitarna på plats.

– Det var första gången jag kände mig bekväm, säger hon.

Direktlänk till Aftonbladets artikel om Anna Ketter >>>

annakettner_awardAnna Kettner (S) arbetar heltid som landstingspolitiker i Stockholm. Men hennes intressepolitiska engagemang sprider sig långt över Stockholms gränser.  Anna är är den enda politiker med hög yrkesposition som berättat om sin ADHD-diagnos.  (Ännu)

Hennes engagemang som och för personer med NPF har gjort skillnad inom många olika områden.

Just nu går de första förfrågningarna om man vill delta med med sitt samhällengagemang för Damptanterna – the authentic, till damer med NPF runt omkring i Sverige . 

Inbjudningar kommer att gå ut även till kvinnor som engagerar sig social- och/eller intressepolitiskt för neuropsykiatriska diagnoser på något vis, vare sig de har ”kommit ut” som damptanter ännu eller inte alls förstår sig på bloggvärlden.

Du som får en inbjudan och vill bidra, vare sig du tackar ja eller inte just nu – hör av dig till mig så fort som möjligt så att vi kan komma överrens om ”vad som gäller” innan din artikel etc publiceras. 

Mvh

Lene Rasch
 tantrasch@live.se

Information om design och namnval
Nike (Flingsalt) gjorde reklam för bloggen idag och föreslog att den skulle kallas Damptanterna – the – real eller ännu hellre; Damptanterna – the – authentic, så att inga förväxlingar sker. So be it!

Varför sätta en stämpel?
Jag kom fram till att eftersom det så ofta talas negativt om stämplar i samband med neuropsykiatriska diagnoser – Vad kan vara mer passande att använda som symbol för samhällsengagemang än ett kuvert som är sänt och ordentligt stämplat som bokstavspost?

Mvh

Lene Rasch
(Tant Rasch)