Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ADHD’

Denna motion kommer att skickas till partikongressen i höst  som distriktsmotion – det betyder att det är en av de frågor hela vårt distrikt särskilt vill prioritera på kongressen. En av våra viktigaste frågor.

Mvh
Anna Kettner

Förslag till partikongressmotion från Stockholms arbetarekommun ang. förutsättningar
i skolan för barn med ADHD och andra funktionshinder

Alla barn har rätt till en god utbildning. Det är en självklarhet i vårt land. I alla fall i teorin
men detta är inte den verklighet som möter alla barn. Barn med funktionshinder eller andra
särskilda behov får ofta inte den hjälp och de möjligheter de behöver och har rätt till. Detta är
kanske särskilt märkbart vad gäller barn med svårigheter som inte syns på utsidan, t.ex.
astma/allergi, diabetes, neuropsykiatriska funktionshinder och dyslexi. Det kan bero på
resursbrist, men dessvärre också ofta på slentrian, fantasilöshet och oförmåga från olika
samhällsfunktioner och myndigheter att samarbeta med barnet i centrum.

Många barn får vänta allt för länge på att utredas och få rätt diagnos. När diagnosen väl är
ställd tar det ofta lång tid innan rätt hjälp ges. Det finns bristande kunskap om olika
inlärningsproblem, också hos dem som borde ha dessa kunskaper. Samsynen är låg om hur
man rent praktiskt ska stödja barn med dessa funktionsnedsättningar.

Ofta finns vattentäta skott mellan de olika samhällsfunktioner som ska ge stöd och verksam-
hetsgränserna utgår från ett myndighetsperspektiv och inte från perspektivet att barnets bästa
och barnets utveckling ska stå i centrum. Detta skapar stora problem för barn som har
inlärningssvårigheter men med rätt hjälp att bemästra och kompensera dessa skulle kunna nå
mycket längre i sitt lärande. För att göra det hela mer konkret, låt oss använda gruppen barn
med diagnosen ADHD som exempel:

Läs mer (hela motionen som pdf) >>>

Read Full Post »

Anna Kettner_1_2009

Anna Kettner

” Tack vare mina föräldrar har jag en bra självkänsla. De kom fort över att jag inte var som andra, i stället såg de det som intressant att jag inte var det”

Anna Kettner, 47, fick diagnosen adhd som vuxen

Under hela sin barndom trodde Anna Kettner att hennes problem berodde på att hon var lat och saknade moral.

När en av döttrarna fick diagnosen adhd föll bitarna på plats.

– Det var första gången jag kände mig bekväm, säger hon.

Direktlänk till Aftonbladets artikel om Anna Ketter >>>

annakettner_awardAnna Kettner (S) arbetar heltid som landstingspolitiker i Stockholm. Men hennes intressepolitiska engagemang sprider sig långt över Stockholms gränser.  Anna är är den enda politiker med hög yrkesposition som berättat om sin ADHD-diagnos.  (Ännu)

Hennes engagemang som och för personer med NPF har gjort skillnad inom många olika områden.

Read Full Post »

Vi Damptanter börjar bli besvärligt många, inte bara för oss själva att hålla reda på – utan även i större påverkbara sammanhang. Ända upp till regeringsnivå. Och vidare…

Många av oss har egna konkreta hjärtefrågor som vi strider för. Åter andra har svårt för att bestämma oss för var någonstans i kommunens, näringslivets, landstingets (eventuellt hela planetens) problemområden som vi ska börja nysta upp de viktigaste knutarna, utan börjar överallt – samtidigt.

Den här bloggen är till för att samla de Damptanter som, enträget eller bara lite här och där, nystar upp knut efter knut för att på så vis försöka göra skillnad för människor som lever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, DAMP, Aspergers och Tourettes syndrom.

OBS!
(Damptanten som DAMPTANT är en politiskt och religiöst obunden person som kan ha alla möjliga och omöjliga EGNA fundemantaliska åsikter och som dessutom – prioriterar sin rätt till dem)

Read Full Post »