Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘NPF-diagnos’

Att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
5 mars 2009

Motion Anna Kettner (s) om inrättande av
familjemottagningar för neuropsykiatriska
diagnoser

Allt fler både barn och vuxna får neuropsykiatriska diagnoser (NPF). Man vet både
genom forskning och genom erfarenhet att ärftligheten är mycket stor. Det är alltså
vanligt att barn med NPF har en förälder med samma problematik. Många av de
vuxna har ofta blivit diagnostiserade sent, inte sällan i samband med att barnet fått
sin diagnos.
Den som har en NPF-diagnos har många vardagliga problem att tackla.
Funktionshindret innebär att man ofta har problem med att planera och organisera
sin tillvaro. Koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet är andra
exempel. Dessa svårigheter leder till en hel del problem i vardagen. Inte sällan har
den som levt odiagnostiserad under en lång tid gjort erfarenheter som givit sekundära
följder.

Läs mer >>>

Read Full Post »